API Dokumentation

UGC-Hubbens API möjliggör att läsa UGC-Hubbens innehåll samt att skriva innehåll om man har tillgång till en API-nyckel. Innehållet är licensierat under CC0.

Läsa innehåll

Paginering, format och sortering

Hämta ett en relation

/UGC-hub/api?method=retrieve&objectUri=all&contentId=2089464&scope=single

Hämta relationer för ett K-Samsök objekt

/UGC-hub/api?method=retrieve&scope=all&objectUri=http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/10048200010001

Lista relationer

/UGC-hub/api?method=retrieve&scope=all&selectFrom=10&maxCount=5&objectUri=all

Hämta totala antalet relationer

/UGC-hub/api?method=retrieve&scope=count&objectUri=all

Skapa innehåll

Skapa en relation

/UGC-hub/api?x-api=API-KEY&method=insert&scope=relationAll&objectUri=SOCH-URI&user=USER&relationType=RELATION&relatedTo=TARGET-URI

Radera en relation

/UGC-hub/api?x-api=API-KEY&method=delete&objectId=RELATION-ID