UGC-hubben, API exempel
Svaren levereras per default i XML-format,om svar önskas i JSON-format, lägg till "&format=json" i query-strängen. Flera av exemplen innehåller "maxCount=5", du kan ändra detta till det maxantal träffar du vill hämta.
http://ugc.kulturarvsdata.se/UGC-hub/api?x-api=ex2147ap36&method=retrieve&scope=all&maxCount=5&objectUri=http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/10048200010001
http://ugc.kulturarvsdata.se/UGC-hub/api?x-api=ex2147ap36&method=retrieve&scope=all&selectFrom=10&maxCount=5&objectUri=all
http://ugc.kulturarvsdata.se/UGC-hub/api?x-api=ex2147ap36&method=retrieve&scope=all&objectUri=all
http://ugc.kulturarvsdata.se/UGC-hub/api?x-api=ex2147ap36&method=retrieve&scope=count&objectUri=all
http://ugc.kulturarvsdata.se/UGC-hub/api?x-api=ex2147ap36&method=retrieve&objectUri=all&contentId=2089464&scope=single